Update | Maatregelen van de overheid

update (2)

Welke maatregelen heeft de overheid tot nu toe genomen om ondernemers, die door het virus in financiële nood zijn gekomen, te helpen?
In deze bijzondere tijd ondersteunt de overheid het bedrijfsleven op de volgende manieren:

  • Als je door de coronamaatregelen meer dan 20% minder werk hebt voor je personeel, kun je financiële ondersteuning aanvragen bij het UWV: de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Afhankelijk van de omzetderving ontvang je een tegemoetkoming voor je loonkosten. Het UWV betaalt ook een voorschot uit. Het loon voor en contract met je werknemers loopt gewoon door.
  • Als zelfstandige (of DGA in je eigen BV) in financiële problemen kun je bij de gemeente ondersteuning krijgen in de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO).
  • Ondernemers die acuut getroffen zijn doordat hun bedrijf gesloten is (zoals eet-en drinkgelegenheden, sportclubs, reisorganisaties, kappers en schoonheidssalons – alle buiten hun woonhuis gevestigd!), kunnen een eenmalige uitkering van 4.000 euro aanvragen bij het Noodloket.
  • Alle ondernemers en particulieren kunnen het bijzonder uitstel bij de Belastingdienst ook digitaal aanvragen. Hiervoor is wel een motivatiebrief nodig en een concrete aanslag die je niet kunt betalen. Je krijgt dan automatisch 3 maanden uitstel. Mocht je langer uitstel nodig hebben, dan is een verklaring van een financieel deskundige (bv. je administrateur) nodig.
  • Ook kun je de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting verlagen als je denkt dat je winst of inkomen in 2020 minder wordt.
  • Tot slot is de regeling Borgstelling MKB-kredieten verruimd. Dat wil zeggen dat de overheid garant staat voor een groter deel van je lening bij een kredietinstelling dan voorheen. Je zou dan makkelijker of meer geld kunnen lenen bij die kredietinstelling. Het is ook de kredietinstelling die dit regelt. Dat is dus allemaal pas van toepassing als je überhaupt toe bent aan lenen bij een bank. Het beste begin je dan trouwens bij je eigen bank.

Naast deze adviezen kun je ook contact opnemen met een adviseur van de Stichting Ondernemersklankbord (OKB).
Met de afdeling Rotterdam kan dat telefonisch kan dat telefonisch via: 06 1489 7810 of via een mail.

Nico Verzijden

Wil je meer grip op je groei?

Kies dan nu voor meer Fiducie in je bedrijf en krijg meer grip op je groei!

Nico Verzijden

Ik ben Nico Verzijden, financieel strateeg met een hart voor duurzame voeding, jarenlange ervaring in de duurzame wereld en als financiële man bij kleine bedrijven. Ik wil de financiële duurzaamheid van kleine (ecologisch of sociaal) duurzame bedrijven verbeteren omdat goed omgaan met de aarde en met elkaar, beter is voor iedereen en dat vind ik belangrijk.

Laat een reactie achter