AFM: verwarring over geïntegreerd jaarverslag

Verkennend onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toont het beeld dat verschillende ondernemingen geïntegreerde verslaggeving verwarren met duurzaamheidsverslaggeving. Die ondernemingen zien geïntegreerde verslaggeving als de combinatie van financiële verslaggeving met informatie over duurzaamheid of MVO, volgens de AFM een onvolledige toepassing van het concept van geïntegreerde verslaggeving.

Aan de basis van geïntegreerde verslaggeving ligt het concept van geïntegreerd denken. Met geïntegreerd denken legt de onderneming een relatie tussen de strategie, economische context, milieu, sociale omgeving, risico’s en kansen, met als doel waarde te creëren op (middel)lange termijn. Geïntegreerde verslaggeving is daarom meer dan alleen het uitbrengen van een verslag met financiële en niet-financiële informatie.

Ondernemingen kunnen aansluiting zoeken bij de diverse netwerkgroepen die de IIRC heeft opgericht. Deze netwerkgroepen zijn gericht op uitwisseling van ervaringen en kennis over de praktische toepassing van geïntegreerde verslaggeving. Verder heeft de IIRC een database met geïntegreerde verslagen die door ondernemingen ter inspiratie geraadpleegd kan worden.

Voordat geïntegreerde verslaggeving gemeengoed wordt, is het nodig dat beleggers en analisten ook de potentie hiervan (h)erkennen en aan ondernemingen vragen deze informatie te verstrekken. Hierdoor zullen meer ondernemingen de behoefte voelen de stap richting geïntegreerde verslaggeving te zetten. De AFM roept ondernemers, beleggers en analisten op met elkaar in dialoog te gaan over geïntegreerde verslaggeving en onderlinge verwachtingen daarbij.

Bron: http://www.duurzaamheidsverslag.nl

Nico Verzijden

Wil je meer grip op je groei?

Kies dan nu voor meer Fiducie in je bedrijf en krijg meer grip op je groei!

Nico Verzijden

Ik ben Nico Verzijden, financieel strateeg met een hart voor duurzame voeding, jarenlange ervaring in de duurzame wereld en als financiële man bij kleine bedrijven. Ik wil de financiële duurzaamheid van kleine (ecologisch of sociaal) duurzame bedrijven verbeteren omdat goed omgaan met de aarde en met elkaar, beter is voor iedereen en dat vind ik belangrijk.

Laat een reactie achter