Reglement inzake de verwerking van persoonsgegevens door Fiducie

versie 1.5, 26 september 2018