Jaarrekening

Nico-in-gesprek-3-min

Wat is een jaarrekening?

Die bestaat uit de balans, de resultatenrekening en een toelichting op beide. Op de balans vind je een overzicht van alle nog te ontvangen en te betalen bedragen (vorderingen en schulden) op een bepaalde datum, vaak 31 december. Het saldo van deze bedragen is het verworven of opgebouwde vermogen van de onderneming. De resultatenrekening laat zien waarom het ondernemingsvermogen zich zo ontwikkeld heeft sinds de vorige balansdatum (vaak een jaar eerder). Het is dus een handig instrument om eens te zien hoe je onderneming er voor staat.

Uitbesteden?

Bovendien heb je de gegevens uit je jaarrekening nodig voor de belastingaangifte. Met een goed boekhoudprogramma kun je als kleine ondernemer veel zelf, maar deze specifieke klus laten veel ondernemers graag over aan een expert met vakkennis. Ik stel voor zelfstandigen de jaarrekening op voor € 300,00 (exclusief btw), op basis van een al volledig geboekte administratie. Voor micro-BV’s reken ik € 500,00 exclusief btw.

Vooruitkijken

Een slimme ondernemer kijkt vooruit! Je wilt natuurlijk weten hoeveel inkomstenbelasting je over 2019 moet betalen en dus gedurende het jaar alvast opzij moet zetten. Je kunt daarvoor een berekeningsmodel aanvragen. Neem contact met mij op.

Nico Verzijden

Wil je meer grip op je groei?

Kies dan nu voor meer Fiducie in je bedrijf en krijg meer grip op groei.