Zijn bv’s verplicht hun jaarrekening te publiceren?

jaarrekening BV opvragen Fiducie financieel duurzaam administratiekantoor rotterdam

Het simpele antwoord is “ja”.

Ieder jaar zijn B.V.’s verplicht hun jaarrekening te publiceren voor 31 mei van het daaropvolgende jaar.

 

Welke gegevens moeten B.V.’s dan publiceren?

Dat hangt ervan af hoe groot je B.V. is: microbedrijven deponeren een beperkte balans; kleine bedrijven een verkorte balans en beperkte toelichting.

Een winst- en verliesrekening en accountantsverklaring zijn pas vereist voor middelgrote en grote bedrijven. Hier zie je de criteria waarmee de B.V.’s ingedeeld worden:

Eisen per bedrijfsklasseMicrobedrijfKleinbedrijfMiddel-/grootbedrijf
Waarde van de activaMinder dan € 350.000€ 350.000 - € 6.000.000Meer dan € 6.000.000
Netto-omzetMinder dan € 700.000€ 700.000 - € 12.000.000Meer dan € 12.000.000
Aantal werknemersMinder dan 1010 tot 50Meer dan 50

Jaarrekening BV opstellen

Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar moet het bestuur (de directie) de jaarrekening opmaken en voorleggen aan de aandeelhouders. De aandeelhouders kunnen het bestuur maximaal 5 maanden uitstel verlenen bij bijzondere omstandigheden. Uitstel hoef je niet te melden aan de Kamer van Koophandel.

De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening. Als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar moet dit dus voor 31 juli. Bij maximaal uitstel is dit 31 december.

Jaarrekening deponeren bij de KVK

Je moet je jaarrekening uiterlijk 8 dagen na vaststelling deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Let op: Als alle aandeelhouders van de bv tevens bestuurder of commissaris zijn dan leidt ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders en commissarissen meteen tot vaststelling, tenzij deze regel in de statuten wordt uitgesloten. Dan vervallen ook de 2 maanden die de aandeelhouders de tijd hebben om de jaarrekening vast te stellen en moet er binnen 10 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn.

Dit betekent dat bij een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar uiterlijk 8 november.

 

Wat doet de Kamer van Koophandel met een jaarrekening?

De Kamer van Koophandel controleert de jaarrekeningen die binnenkomen niet op inhoud. Wel kijkt de Kamer van Koophandel naar de status (voorlopig of vastgesteld?) en naar de volledigheid (zijn alle verplichte onderdelen gedeponeerd?).

De jaarrekening die je deponeert wordt in het Handelsregister opgenomen. Deze is dan openbaar: iedereen kan ‘m opvragen. De Kamer van Koophandel meldt via een publicatie dat je jaarrekening is gedeponeerd.

Jaarrekening opstellen ingewikkeld?

Het opstellen van de jaarrekening voor een B.V., ook de simpele versie, is aan behoorlijk wat regels gebonden. Dat kun je dus beter aan een specialist overlaten.

Zo’n specialist, je boekhouder bijvoorbeeld, zorgt vaak ook voor de andere documenten en deponeert de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel.

Fiducie verzorgt dit hele proces, jaarrekening + VPB-aangifte, voor een prijs vanaf € 800 per jaar.

Bekijk hier de tarieven voor het opstellen van jouw jaarrekening.

Heb je hulp nodig voor jouw jaarrekening?

Neem nu contact op!

 

Misschien ook interessant voor jou: Hoe bereken ik de toegelaten Oudedagsreserve (voorheen FOR)?

Nico Verzijden

Wil je meer grip op je groei?

Kies dan nu voor meer Fiducie in je bedrijf en krijg meer grip op je groei!

Nico Verzijden

Ik ben Nico Verzijden, financieel strateeg met een hart voor duurzame voeding, jarenlange ervaring in de duurzame wereld en als financiële man bij kleine bedrijven. Ik wil de financiële duurzaamheid van kleine (ecologisch of sociaal) duurzame bedrijven verbeteren omdat goed omgaan met de aarde en met elkaar, beter is voor iedereen en dat vind ik belangrijk.

Laat een reactie achter