Arbeidsrelaties: hoe zit het bij een kleine klus?

arbeidsrelaties - hoe zit het? Fiducie financieel duurzaam ondernemen weet het - administratie kantoor Rotterdam moneybird adviseur rotterdam

Als je iemand aanneemt om werk voor je te doen, dan sluit je in het algemeen een arbeidsovereenkomst. Daarbij horen specifieke regels en procedures.

Maar hoe zit dat als mensen een kleine klus voor je doen? Hoe beloon je ze daarvoor? En moet je daarvoor echt alle regels volgen?

Hieronder beschrijf ik in vogelvlucht wat je kunt doen om de arbeidsrelaties op een fatsoenlijke manier te regelen.

 

Dienstbetrekking ja of nee?

Allereerst bepaal je of de persoon die de klus voor je doet, in dienst bij je is.

De belangrijkste vraag is: is er een gezagsverhouding?

Dat betekent: geef je opdrachten en aanwijzingen over de uitvoering van het werk die de ander moet opvolgen, controleer je het werk of houd je er toezicht op? Dus: ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het werk bij jou of bij de ander?

Daarbij komen dan nog de vragen: heeft de ander zich verplicht (op een bepaalde tijd of voor een bepaald aantal uur) voor jou te werken en heb jij je verplicht daarvoor een vergoeding te betalen? Als het antwoord op alle drie “ja” is, is de persoon in dienst bij je.

Ook als het antwoord niet onomwonden “ja” is, kan er voor de loonheffingen sprake zijn van een fictief dienstverband. Dit geldt bv. voor bestuurders van een bedrijf of organisatie, thuiswerkers, stagiairs en uitzendkrachten.

 

Wel in dienstbetrekking

Personen die in dienstbetrekking voor jou werk verrichten, moeten in de loonadministratie opgenomen worden en op hun vergoeding moet loonheffing ingehouden worden.

Let goed op welke arbeidsovereenkomst je met deze persoon sluit (of welke er automatisch ontstaat als je niets regelt!).

Zo is het 4e tijdelijke contract automatisch een vast contract – en één oproep kan al gelden als een tijdelijk contract!

Maar met een goed min/max-of nulurencontract kun je iemand wel regelmatig een kleine klus laten doen zonder dat je je meteen vastlegt.

 

Niet in dienstbetrekking

Als er geen dienstbetrekking is, gaat het bv. om 

  1. een opdracht aan een zelfstandig ondernemer. Deze ondernemer moet zich dan ingeschreven hebben bij de Kamer van Koophandel en moet meestal BTW berekenen over de bedragen die zij of hij in rekening brengt.
  2. een vergoeding die je betaalt aan een persoon die niet in dienstbetrekking is maar die ook geen ondernemer is. Dit kan als de persoon zelfstandig, dus zonder gezag, een werkzaamheid uitvoert om ervan te leren en niet om er winst uit te halen. Dit moet niet structureel voorkomen. Deze “uitbetaalde bedragen aan derden” moet je opgeven aan de Belastingdienst. De ontvanger moet deze opgeven in de aangifte inkomstenbetaling als inkomsten uit overige werkzaamheden.

Organisaties die niet onder de vennootschapsbelasting vallen, sportorganisaties of organisaties met een ANBI-status kunnen ook vrijwilligers zoeken om klusjes te laten verrichten en hun een onbelaste vergoeding uitbetalen. Let op: ondernemers kunnen dus geen vrijwilligersvergoedingen uitbetalen!

 

Wat kan Fiducie voor jou doen?

Fiducie kan uitzoeken wat voor jou in specifieke gevallen de beste oplossing is en geeft duidelijk aan wat de consequenties zijn.

Fiducie weet de weg in de doolhof van wet- en regelgeving en richt zich op kleine bedrijven en zelfstandigen.

Neem gerust contact op voor meer informatie!

Nico Verzijden

Wil je meer grip op je groei?

Kies dan nu voor meer Fiducie in je bedrijf en krijg meer grip op je groei!

Nico Verzijden

Ik ben Nico Verzijden, financieel strateeg met een hart voor duurzame voeding, jarenlange ervaring in de duurzame wereld en als financiële man bij kleine bedrijven. Ik wil de financiële duurzaamheid van kleine (ecologisch of sociaal) duurzame bedrijven verbeteren omdat goed omgaan met de aarde en met elkaar, beter is voor iedereen en dat vind ik belangrijk.

Laat een reactie achter