Meeste impact voor sociaal MKB in balans

Anouk Rutten en Greetje Schouten deden onderzoek naar de impact van kleine bedrijven die sociaal duurzaam opereren. Kleine bedrijven die er in ontwikkelingslanden in slagen financieel duurzaam te werken en de balans te vinden tussen het bereiken van hun financiële en sociale doelen, hebben waarschijnlijk de grootste sociale impact. Die impact wordt nog groter als het bedrijf innovatieve oplossingen voor een sociaal probleem verzint, als het de leden van de gemeenschappen ter plaatse laat meebeslissen en als het hiervoor inkomsten genereert uit verschillende bronnen (de markt, de overheid en private fondsen bijvoorbeeld). Deze aspecten zijn natuurlijk niet allesbepalend maar geven een goede indicatie voor mogelijk succes.

Zou dit ook zo werken bij bedrijven die ecologisch duurzaam opereren?

Nico Verzijden

Wil je meer grip op je groei?

Kies dan nu voor meer Fiducie in je bedrijf en krijg meer grip op je groei!

Nico Verzijden

Ik ben Nico Verzijden, financieel strateeg met een hart voor duurzame voeding, jarenlange ervaring in de duurzame wereld en als financiële man bij kleine bedrijven. Ik wil de financiële duurzaamheid van kleine (ecologisch of sociaal) duurzame bedrijven verbeteren omdat goed omgaan met de aarde en met elkaar, beter is voor iedereen en dat vind ik belangrijk.

Laat een reactie achter