Meer helderheid bij het besturen van stichtingen en verenigingen

volkstuintjes zijn vaak stichtingen en hebben te maken met de nieuwe wet financiele boekhouding uitbesteden

Net als voor bedrijven is voor stichtingen en verenigingen een goede administratie onontbeerlijk. De afgelopen jaren bleek dat stichtingen en verenigingen helaas nog vaak slachtoffer zijn van financieel en overig wanbestuur (‘een greep uit de kas’), zelfverrijking en misbruik van posities (‘vriendjespolitiek’). De overheid wil hen daartegen beschermen. Daarom gaat op 1 juli 2021 de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) in.

De nieuwe wet moet het bestuur van en toezicht op verenigingen en stichtingen verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid, en over de procedures en verantwoordelijkheden om dit met elkaar te bespreken en vast te leggen.

De belangrijkste punten in de nieuwe WBTR wetgeving

In de nieuwe wetgeving zijn dit de belangrijkste aandachtspunten

  • Transparantie van bestuur: zijn de vergaderingen of de notulen openbaar?
  • Tegenstrijdig belang: een bestuurslid mag geen financieel voordeel meer hebben bij werk voor de stichting of vereniging (*)
  • Belet en ontstentenis: maak afspraken over wat te doen bij afwezigheid
  • Toezicht: regel een orgaan zoals een commissie van toezicht

(*) als een bestuurslid nu al financieel voordeel heeft en daarvoor goede redenen zijn, kan dat doorgaan mits een en ander goed wordt vastgelegd

Op een aantal punten zullen de statuten of het huishoudelijk reglement aangepast moeten worden. Dit mag met de eerstvolgende geplande aanpassing maar uiterlijk binnen vijf jaar. Ondertussen geldt de wet natuurlijk wel en gaat die boven de statuten.

Stichting WBTR

Er is een speciale stichting opgericht om andere stichtingen en verenigingen te begeleiden bij de aanpassingen, stichting WBTR. Hier kun je terecht voor een stappenplan waarin alles nauwkeurig beschreven staat. Dat kost 240 euro als je hem direct bij stichting WBTR aanvraagt. Bij veel koepels van stichtingen en verenigingen kun je hem aanschaffen met een korting van 50%.

Verantwoordelijkheid bij vereniging en stichtingen

De nieuwe wet beschermt verenigingen en stichtingen door de besturen ervan voor meer zaken verantwoordelijk te houden. De wet kan aanpassingen vergen in de administratie. Fiducie begeleidt je daar graag bij, zodat je niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

 

Heeft jouw organisatie ook ondersteuning nodig bij de administratie? Neem contact op voor een eerste kennismaking!

Nico Verzijden

Wil je meer grip op je groei?

Kies dan nu voor meer Fiducie in je bedrijf en krijg meer grip op je groei!

Nico Verzijden

Ik ben Nico Verzijden, financieel strateeg met een hart voor duurzame voeding, jarenlange ervaring in de duurzame wereld en als financiële man bij kleine bedrijven. Ik wil de financiële duurzaamheid van kleine (ecologisch of sociaal) duurzame bedrijven verbeteren omdat goed omgaan met de aarde en met elkaar, beter is voor iedereen en dat vind ik belangrijk.

Laat een reactie achter