Wat staat er op uw website over duurzaamheid?

De afgelopen maand heb ik onderzocht welke obstakels kleine adviesbureaus ondervinden als zij willen communiceren over hun duurzame bedrijfsactiviteiten en hoe zij daarmee omgaan. Dat deed voor mijn afstudeerscriptie in mijn HBO-studie Bedrijfsadministratie. Als voorbereiding op het onderzoek bezocht ik de websites van tientallen adviesbureaus, waarvan er uiteindelijk negentig tot mijn doelgroep behoorden (vijftig werknemers of minder).

Ik bekeek op de websites of de adviesbureaus iets meldden over de duurzaamheid van hun eigen bedrijfsactiviteiten. 21% deed dat, de ZZP’ers relatief vaker (27%) dan de microbedrijven (15%) en de kleinbedrijven (22%). Ik deelde de adviesbureaus ook grofweg in categorieën in. De technische adviesbureaus en die op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu en MVO communiceerden op hun website vaker over hun eigen duurzaamheid (36% resp. 32%) dan de wat algemenere adviesbureaus (administratie 20% en organisatie, strategie en management 13%).

Maar al met al valt me dit wat tegen. Zouden de adviesbureaus niets hierover te vertellen hebben of bang zijn het niet waar te kunnen maken? Of denken ze dat hun klanten niet geïnteresseerd zijn?

Nico Verzijden

Wil je meer grip op je groei?

Kies dan nu voor meer Fiducie in je bedrijf en krijg meer grip op je groei!

Nico Verzijden

Ik ben Nico Verzijden, financieel strateeg met een hart voor duurzame voeding, jarenlange ervaring in de duurzame wereld en als financiële man bij kleine bedrijven. Ik wil de financiële duurzaamheid van kleine (ecologisch of sociaal) duurzame bedrijven verbeteren omdat goed omgaan met de aarde en met elkaar, beter is voor iedereen en dat vind ik belangrijk.

Laat een reactie achter