Werknemer of zelfstandige?

In mijn gesprekken met andere ondernemers blijken zij nog vaak vragen te hebben over de VAR: bestaat die nu nog en zo nee, hoe moet dat nu dan? Het korte antwoord: je kunt geen VAR (Verklaring over je Arbeidsrelatie) meer aanvragen bij de Belastingdienst en vanaf 1 mei geldt de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties). Als opdrachtgever en -nemer nu zekerheid willen over hun arbeidsrelatie, gebruiken ze een “modelovereenkomst” van de website van de Belastingdienst. Aan de wettelijke regels rond arbeidsrelaties is overigens niets veranderd.

Of iemand in loondienst werkt of een opdracht aanneemt, is allereerst afhankelijk van de feitelijke situatie: een werknemer moet in het algemeen de richtlijnen en aanwijzingen van de werkgever volgen, krijgt ziekte- en vakantiedagen doorbetaald en ontvangt een vergoeding voor gewerkte uren; een opdrachtnemer bepaalt zelf hoe zij of hij het werk uitvoert en loopt risico voor het welslagen van de opdracht. Dat zijn algemene regels die beide partijen kunnen vastleggen in een arbeidsovereenkomst (bij een dienstbetrekking) of een overeenkomst van opdracht. Als zij in het laatste geval een “modelovereenkomst” gebruiken, geeft de Belastingdienst zekerheid dat de arbeidsrelatie geen dienstbetrekking is en dus niet onder de loonheffingen valt, maar ook dan blijft de feitelijke situatie bepalend – de modelovereenkomst moet dus wel in de praktijk nageleefd worden!

De beide partijen kunnen tot op zekere hoogte dus ook kiezen welke relatie zij willen aangaan: een meer afhankelijke werkgever-werknemerrelatie of een meer zelfstandige, gelijkwaardige opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie. Voor de opdrachtnemer spelen daarbij vragen als “Wil ik de zekerheid van een vast maandinkomen?”, “Hoeveel opdrachtgevers wil ik hebben?”, “Hoeveel uur per week kan ik besteden aan mijn werk of onderneming?”. Bij dat laatste komt dan het urencriterium en de zelfstandigenaftrek in de Inkomstenbelasting weer om de hoek kijken: de zekerheid van een dienstbetrekking kan aanlokkelijk zijn maar als je daardoor het urencriterium niet haalt en de zelfstandigenaftrek misloopt, is die zekerheid misschien duur betaald!

Om kort te gaan: bij deze beslissing spelen veel aspecten een rol. Veel meer informatie vind je ook op het Ondernemersplein. Als je hierover specifiek advies wil voor jouw situatie, neem dan vooral contact op!

Nico Verzijden

Wil je meer grip op je groei?

Kies dan nu voor meer Fiducie in je bedrijf en krijg meer grip op je groei!

Nico Verzijden

Ik ben Nico Verzijden, financieel strateeg met een hart voor duurzame voeding, jarenlange ervaring in de duurzame wereld en als financiële man bij kleine bedrijven. Ik wil de financiële duurzaamheid van kleine (ecologisch of sociaal) duurzame bedrijven verbeteren omdat goed omgaan met de aarde en met elkaar, beter is voor iedereen en dat vind ik belangrijk.

Laat een reactie achter