Levert jouw webshop overal? De regels zijn veranderd!

Op 3 december gaat een nieuwe verordening van de EU in die consumenten in heel Europa gelijke kansen moet bieden. Voor ondernemers met een webshop geldt dan dat ze onder gelijke voorwaarden moeten verkopen aan alle “eindgebruikers” (particulieren en bedrijven, maar geen tussenhandel), ongeacht waar die zich bevinden. Dus de nationaliteit, vestigingsplaats of het IP-adres…

Lees meer

Kan zakelijke dienstverlening circulair?

Inmiddels raken de principes van de circulaire economie – die ik beschreef in een eerdere blog –  steeds bekender. De meest aansprekende zijn wel het doorgaand hergebruik van grondstoffen (wat voorheen afval was, is nu weer grondstof) en de continue verantwoordelijkheid van leveranciers voor het functioneren van producten. Maar in het businessmodel van een zakelijk…

Lees meer

Wie wordt de Uber in de duurzame voeding?

Op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober 2016, organiseerde brancheorganisatie Bionext een bijeenkomst over true pricing. Raymond Schrijver van Wageningen Environmental Research verzorgde een inleiding door in te gaan op de stelling “De echte prijs van brood is wat je ervoor bij de bakker betaalt”. Economisch gezien is dat waar: op de vrije markt…

Lees meer

Wie betaalt eerlijk voor duurzaam voedsel?

Wat je eet, bepaalt voor een groot deel de wereld waarin je wil leven. Als je voeding koopt die in grote hoeveelheden goedkoop geproduceerd wordt, dan kies je ook voor een saai, onnatuurlijk landschap en milieuvervuiling. Want om grote hoeveelheden voedsel goedkoop te produceren zijn methodes nodig die het landschap zeer efficiënt benutten met grote,…

Lees meer

Ruileconomie in de praktijk

Ook voor starters en groeiers met een klein of zonder budget Fiducie is enthousiast voorstander van de ruileconomie en staat open voor jouw voorstellen om te betalen in wederdiensten of met jouw producten! Zo adviseerde ik al zelfstandigen in ruil voor ondersteuning bij mijn website en voor grafisch werk. Ben je geïnteresseerd in mijn ondersteuning en verkoop…

Lees meer

Organiseren zonder te organiseren

Vandaag was ik bij een bijeenkomst van Part-up. Dat is een nieuw platform waar je kunt samenwerken in steeds verschillende teams en op verschillende thema’s zonder in één organisatie te zitten. Dat zou je plat of niet-bureaucratisch organiseren kunnen noemen. Zelf noemen ze het zwermorganisatie, zoals bijen hun korf inrichten. Ze ontwikkelen ook verschillende instrumenten…

Lees meer

Trends in duurzaam ondernemen 3

Als sluitstuk van dit drieluik over de trends in duurzaam ondernemen, die de Antwerpse Management School onderzocht, de ontwikkelingen voor de manager of projectleider verantwoordelijk voor Duurzaam Ondernemen. Bij kleine bedrijven is dat vaak de directeur-eigenaar. Hij of zij moet meer en meer de verschillende delen van de onderneming verbinden: bekend zijn met het businessmodel…

Lees meer

Trends in duurzaam ondernemen 2

Vorige week vatte ik de trends in de theorie-ontwikkeling over duurzaam ondernemen samen uit het CSR Trend Report van de Antwerpse Management School. Vandaag schrijf ik over een tweede domein: duurzaam ondernemen in de praktijk. De onderzoekers zien dat bedrijven, ook de kleinere, inmiddels wel genoeg weten over het concept ‘duurzaam ondernemen’. Ondernemers begrijpen heel…

Lees meer

Trends in duurzaam ondernemen 1

Het compententiecentrum Duurzaam Ondernemen van de Antwerpse Management School publiceerde onlangs het CSR Trend Report. Daarin beschrijven ze de waarschijnlijke toekomstige ontwikkelingen op drie gebieden van duurzaam ondernemen: de theorie-ontwikkeling, het ondernemen zelf en de MVO-manager. Vandaag wat mij opviel in de trends op het eerste gebied: de theorie-ontwikkeling. De onderzoekers signaleren als eerste een…

Lees meer

WEconomy

Ik ben begonnen te lezen in “Nieuwe Business Modellen”, dat in 2015 onder redactie van Jan Jonker verscheen. Af en toe zal ik hier wat citaten eruit die ik interessant, inspirerend en relevant vind, publiceren, soms aangevuld met mijn gedachten erover of vragen erbij. Deze keer de WEconomy (p. 40): “Onmiskenbaar zitten we met elkaar…

Lees meer