Loont communicatie over duurzaamheid?

Eigenlijk inmiddels een retorische vraag, zo lijkt het wel. Tenminste als je zo rondkijkt op het web. Daar kom je veel bedrijven tegen die winst maken met duurzaam ondernemen en dat van de daken schreeuwen. Tegelijkertijd is dat niet zo vanzelfsprekend voor de (heel) kleine bedrijven. Want… de bezigheden van alle dag om je bedrijf…

Lees meer

Antwoord op jouw Prangende Vraag

Ben je duurzaam ondernemer in Rotterdam en heb je een prangende vraag over administratie of belastingen? Maandag 19 september beantwoord ik hem gratis bij Impact Hub Rotterdam. Maar je kan hem natuurlijk ook meteen mailen!

Lees meer

Hoe duurzaam zijn kleine adviesbureaus?

Zoals ik eerder schreef, onderzocht ik voor mijn HBO-scriptie Bedrijfsadministratie de afgelopen maanden hoe kleine adviesbureaus duurzaam ondernemen en daarover communiceren. Uit de gegevens verzameld onder de respondenten wil ik twee opvallende punten naar voren halen: De kleinere bedrijven (1 – 10 werknemers) reageerden opvallend veel vaker dan de zzp’ers en de grotere bedrijven (11…

Lees meer

Hoeveel transparantie is goed voor u?

Claire van den Elzen schreef een artikel over de grenzen aan transparantie. Transparantie betekent voor haar “de mate waarin een organisatie of bedrijf zichtbaar, open en toegankelijk is voor de buitenwereld. De potentiële klant of consument kan zich een eerlijk beeld verschaffen van het bedrijf of de organisatie.” Waarom zou een bedrijf transparant zijn? Een…

Lees meer

Wat staat er op uw website over duurzaamheid?

De afgelopen maand heb ik onderzocht welke obstakels kleine adviesbureaus ondervinden als zij willen communiceren over hun duurzame bedrijfsactiviteiten en hoe zij daarmee omgaan. Dat deed voor mijn afstudeerscriptie in mijn HBO-studie Bedrijfsadministratie. Als voorbereiding op het onderzoek bezocht ik de websites van tientallen adviesbureaus, waarvan er uiteindelijk negentig tot mijn doelgroep behoorden (vijftig werknemers…

Lees meer

AFM: verwarring over geïntegreerd jaarverslag

Verkennend onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toont het beeld dat verschillende ondernemingen geïntegreerde verslaggeving verwarren met duurzaamheidsverslaggeving. Die ondernemingen zien geïntegreerde verslaggeving als de combinatie van financiële verslaggeving met informatie over duurzaamheid of MVO, volgens de AFM een onvolledige toepassing van het concept van geïntegreerde verslaggeving. Aan de basis van geïntegreerde verslaggeving ligt…

Lees meer

De kunst van het weglaten

Op 19 november maken het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) de winnaar van de Kristalprijs voor het meest transparante jaarverslag van Nederland bekend en daarnaast ook het onderzoeksrapport van de Transparantiebenchmark met een beoordeling van de jaarverslagen van de 485 grootste bedrijven van Nederland.  Dit jaar heeft de jury met…

Lees meer

Impact meten

Ik werd attent gemaakt op Impact First, een interessante publicatie van Avance Impact en Social Enterprise. Het boekje beschrijft kort en to-the-point hoe je de impact van je organisatie of onderneming op de maatschappij kan meten en er voordeel uit kan halen: je bent beter in staat te sturen, je kunt claims over je impact…

Lees meer

Trapt het MKB niet in de Verslagval?

Deze week las ik “Avoiding the Reporting Trap” van adviesbureau Between Us. Trap niet in de Verslagval, een licht provocerende titel als je zoals ik het geïntegreerd of duurzaamheidsjaarverslag ziet als een goed instrument waarmee ook kleine bedrijven hun organisatie beter op orde kunnen krijgen. Maar de Verslagval treedt volgens Between Us in werking als…

Lees meer

Circulaire Economie: systeemaanpassingen

CM bericht dat volgens de sprekers op de Dag van de Financial de circulaire economie de toekomst heeft maar dat er ook nog financiële haken en ogen zijn: de huur- en leaseconstructies die de kern vormen van de circulaire economie betekenen dat een onderneming meer eigen vermogen moet aanhouden een belastinghervorming zou arbeid aantrekkelijker moeten maken…

Lees meer